Category: nyheter


 • Hvilken rolle har styret i virksomhetens merkevarebygging?

  Hvilken rolle har styret i virksomhetens merkevarebygging?

  Har de i det hele tatt noen rolle? Eller ligger fortsatt hele ansvaret i markedsavdelingen? I gamle dager var ansvaret for merkevarebygging plassert i reklameavdelingen eller markedsavdelingen, og kostnadene knyttet opp mot byråarbeide, trykking og kjøp av media. Det store var å annonsere på tredjesiden i Aftenposten og selvfølgelig på TV når TV 3 og…

  Continue Reading

 • Merkevarebygging handler om å utvikle sterke relasjoner mellom selskapet og kundene. Vår atferd er dermed avgjørende for styrken i merkevaren

  Mange snakker fortsatt om merkevarebygging som reklame og kommunikasjon. Med fokus på hva skal vi kommunisere, hvor, hvordan og når. Bruk av ord gir assosiasjoner og setter fokus. Merkevarebygging har alltid handlet om tydliggjøre kundereisen, identifisere kontaktpunktene mellom merket og kunden, vurdere påvirkningskraften i hvert kontaktpunkt og prioritere innsatsen deretter. For å komme videre derfra…

  Continue Reading

 • Må det en krise til for å gjøre oss til bedre hverdagsledere?

  Vi har mange fine navn på tilnærminger til ledelse, og det påstås at det finnes mer enn 100 lederstiler. Konsulentselskapene er eksperter på å profilere stiler/teorier som svaret på lederutfordringene. Slik som for eksempel: Verdibasert ledelse, Transformasjonsledelse, Oppgaveorientert ledelse, Situasjonsbestemt ledelse, Innovasjonsledelse, Visjonær ledelse, Autentisk ledelse osv. Fokuset på ulike lederstiler svekkes i krisetider og…

  Continue Reading

 • Historien om hvor viktig det er å ikke gi opp, selv når det ser umulig ut!

  Steven Bradbury er en tidligere australsk skøyteløper.  Bradbury ble verdenskjent etter den høyst uventede gullmedaljen han tok under OL i Salt Lake City i 2002. Bradbury deltok i kortbaneløp. I semifinalen lå han sist i feltet – langt bak medaljefavorittene –  da konkurrentene plutselig kolliderte med hverandre og falt. Slik at han avanserte i feltet og…

  Continue Reading

 • Kontinuerlig forbedring – en praktisk tilnærming som fungerer også i vanskelige tider

  Lean, Creative problem solving, TQM, TPM Balanced scorecard. Listen er lang. Kjært barn har mange fine navn, men det hjelper ikke hvis det ikke fungerer. Undersøkelser viser at 70-90 % av alle forbedringsprosesser mislykkes.  Årsakene til dette kan være sammensatt, men det er en grunnleggende faktor som er av avgjørende betydning: Ledere og medarbeidere endrer ikke…

  Continue Reading

 • Prosess – hemmende eller effektivt? Ni suksesskriterier for en god strategiprosess

  Som så mye annet i livet så svinger oppfatningene rundt fenomenet prosess. I perioder virker det som om alt handler om prosess og at det nærmest blir i en unnskyldning for å ikke ta beslutninger og ikke være aksjonsorientert. I tillegg settes prosess i noen sammenhenger som et alternativ til prosjekt, noe som kan være…

  Continue Reading

 • Slik lager du et atferdsfokusert program for mestring og prestasjonsforbedring

  Alle våre utviklingsprogrammer har som mål å skape bedre prestasjoner gjennom økt mestring. Bevisstheten rundt at prestasjonforbedringer fordrer atferdsendring kommer mer og mer, understøttet av adferdsøkonomene. Tradisjonell tenking er at holdninger skaper atferd. Vår erfaring er at det som er enda viktigere er at atferd skaper holdninger. Vi bygger derfor programmet ut fra hvilke aktiviteter…

  Continue Reading

 • Hvordan lage et digitalt markedsføringsprogram som gir økt salg?

  90% av kjøp starter på google /nettet og 40-60% av beslutningen er tatt før kunden tar kontakt med leverandøren. Mer og mer av makten sitter dermed hos kunden. Digital markedsføring handler om å møte kundene på deres egne premisser og systematisk påvirke dem gjennom hele kjøpsprosessen. Kilde:Hubspot   Fra selger til kjøpshjelper Inbound marketing  –…

  Continue Reading

 • Tre tips til hvordan trene selvkontrollen – selvdisiplinen

  Det nærmer seg nytt år og nyttårforsetter for mange. Felles for de fleste er at forsettene innebærer atferdsendring, og at de har en lei tendens til å bli avlyst et stykke ut i januar. Og det på tross av at de er veldig fornuftige, at vi faktisk vil det og føler at vi har bestemt…

  Continue Reading

 • Seks grunnleggende behov hos mennesker som ledere og markedsførere bør ta hensyn til

    Som markedsførere er det vår jobb å knytte relasjoner med våre målgrupper som både tilfredsstiller deres behov og understøtter og bygger merkevaren vi representerer.  Men hvordan vet vi hvilke behov som er ”knappen å trykke på” for å få respons? Tony Robbins* jobber med utgangspunkt følgende 6 grunnleggende behov som drivkrefter  i mennesker: Forutsigbarhet:…

  Continue Reading

 • Tips til hvordan inspirere medarbeidere til å endre adferd og kunder til å kjøpe av deg !

    ”People don´t buy what you do, they buy why you do it” Det er, kanskje til det kjedsommelige, understreket hvor vanskelig det er å skape adferdsendring. Mindre enn 10% endrer adferd selv ved ganske så sterke rasjonelle ”argumenter”. Adferdsøkonomenes løsning er ¨etablere dyttere. Ved Massashusetts Institute of tecknology (MIT) har de forsket seg frem…

  Continue Reading

 • Fire tips til hvordan lage fellessamlinger som bidrar til varig adferdsendring

  I starten av året har vi ofte store tanker om å få til de endringer vi ikke kom helt i mål med året før, eller som ikke er påbegynt. Felles for de fleste virksomheter er ønsket om og behovet for utvikling. Det vil si adferdsendring – både hos ledere, medarbeidere, avdelinger og team. Her oppstår…

  Continue Reading

 • Hvordan dytte frem adferdsendring?

  Mindre enn 10% av alle endringsprosesser lykkes. Det er med andre ord  svært utfordrende å endre gruppers, enkeltpersoners og egen adferd. Dette er dokumentert gjennom mange ulike studier og erfart av de fleste. Vi møter stadig ledere som langt på vei mener at det er umulig å endre mennesker. Manglende endringsevne er den største utfordringen En…

  Continue Reading

 • Ikke konkurrer med konkurrentene dine, gjør dem overflødige!

  If you want to compete, don’t compete! “Blue Ocean Strategy” Tradisjonell strategisk fokus handler ofte om å vinne i definerte bransjer mot definerte konkurrenter. Dette kalles ”Red Ocean”. ”Blue Ocean” fokus er å redefinere bransjen, slik at det ikke oppleves som om det er konkurrenter der. De fleste bransjer utvikler seg og nye oppstår. Den…

  Continue Reading

 • Historien om hvor viktig det er å ikke gi opp!

  Steven Bradbury er en tidligere australsk skøyteløper.  Bradbury ble verdenskjent etter den høyst uventede gullmedaljen han tok under OL i Salt Lake City i 2002. Bradbury deltok i kortbaneløp. I semifinalen lå han sist i feltet – langt bak medaljefavorittene –  da konkurrentene plutselig kolliderte med hverandre og falt. Slik at han avanserte i feltet…

  Continue Reading

 • Seks viktige lover om kundeopplevelser

  Akkurat som de tre lover som regulerer all fysikk, er det et sett av grunnleggende sannheter om hvordan kundeopplevelsen fungerer. 1) Hver interaksjon skaper en personlig reaksjon. 2) Folk er instinktivt selvopptatte. 3) Interne-politikk går ofte foran kundenes behov 4) Uengasjerte medarbeidere skaper ikke engasjerte kunder. 5) Ansatte gjør det som måles, premieres og feires.…

  Continue Reading

 • GODT NYTT ÅR 2014 – med en ode til livet.

  ”Survival of the fittest” betyr ikke at “den sterkeste overlever”, som det noen ganger kan virke som i media. Det betyr derimot at “ den tilpasningsdyktige overlever”. Naturens lov er at alt vokser eller visner. Det finnes ingen status quo. Alt i omgivelsene rundt oss er i en kontinuerlig forandring som krever at vi også…

  Continue Reading

 • Fra kundebehandling til selgende kundebehandling

  Kun et fåtall kunder tar seg bryet verdt å klage før de bytter leverandør. De fleste leverandører skiller seg i mindre grad enn tidligere fra konkurrentene, og gjør det enkelt for kunden å bytte med kun et museklikk eller en telefon. Vi arbeider ut i fra at misfornøyde kunder er en i stor grad uutnyttet…

  Continue Reading

 • Å ansette noen er kostbart og feilansettelser er enda mer kostbart !

  Når vi skal ansette noen så bruker vi masse penger på rekrutteringsprosessen (enten vi gjør det selv eller om vi bruker eksterne konsulenter),  det  tar lang tid før en medarbeider er oppe å gå i jobben, og det er slettes ikke sikkert at han blir lenger enn prøvetiden. Hvor mye har dette egentlig kostet oss…

  Continue Reading

 • 4 tips til bedre og mer kreativ strategisk planlegging

  Ingen store strategier blir født uten grundig tenking. Planleggingsprosessen i seg selv er derfor et viktig verktøy for å gjøre prioriteringer, beslutte investeringer og meisle ut vekstplaner. For mange virksomheter ender derimot aktiviteten opp i et budsjett med forklaringer eller bare i et dårlig amatørteater – spekket med kostymer I form av analyser, charts og…

  Continue Reading

 • Er du opptatt av kundeorientering og har du lyst til å lære mer?

  Er virksomheten du jobber i kundeorientert?  Planlegger dere da også med utgangspunkt i kundene, involverer hele organisasjonen og prioriterer investeringene deretter? De aller fleste virksomheter svarer ja på spørsmålet om de er kundeorienterte. ”Kunden er selvfølgelig det viktigste vi har, han betaler jo lønna vår”. På spørsmål nummer to bli svarene mer vage: Planleggere dere da…

  Continue Reading

 • Er du et pinnsvin eller en rev? Tips til hvordan fokusere egen kompetanse.

  I sitt berømte essay Pinnsvinet og reven delte Isiah Berlin verden i pinnsvin og rever på grunnlag av en oldgresk lignelse; reven kan mye forskjellig, men pinnsvinet kan en ting. Reven er en slu skapning som kan pønske ut en myriade innviklede strategier for et snikangrep på pinnsvinet. Dag ut og dag inn kretser reven…

  Continue Reading