blått hav

If you want to compete, don’t compete! “Blue Ocean Strategy”

Tradisjonell strategisk fokus handler ofte om å vinne i definerte bransjer mot definerte konkurrenter. Dette kalles ”Red Ocean”. ”Blue Ocean” fokus er å redefinere bransjen, slik at det ikke oppleves som om det er konkurrenter der.

De fleste bransjer utvikler seg og nye oppstår. Den ”digitale verden” er et godt eksempel på det. Teknologiske endringer kombinert med endringer i forbrukerbehov og adferd er ofte drivere, i tillegg til endringer i råvaretilfang og politiske rammebetingelser. I en kreativ godt gjennomarbeidet SWOT analyse tilhører dette Muligheter og Trusler. Dette krever tid og struktur i SWOT arbeidet, utover det som kanskje er vanlig.

 

 STORT BEHOV FOR NYTENKING

trapptildør

Behovet for nytenking er stort for de aller fleste tilbydere av varer, tjenester og kompetanse.

Teknologiske fremskritt og nedbygging av handelshindre mellom land har bidratt til at tilbudet overstiger etterspørselen i de fleste bransjer. Produkter/varer blir mer og mer like og markedene mer utydelige. Troverdigheten øker til mange produkter/merkevarer, og kundene kjøper eksempelvis ikke Colgate hvis Solidox er på tilbud (og vica verca). Konkurransen dreier seg dermed mer og mer om markedsmakt i kanalene og pris.
Strategiske prosesser kan ofte ha som mål å skape nye muligheter uten at det tilrettelegges for det i prosessen og i det praktiske arbeidet. Suksessfull innovasjon krever struktur i prosessen og et overordnet strategisk vidsyn.
Blue Ocean Strategy (”Blått hav”) er en filosofi, systematikk og verktøykasse i arbeidet med på etablere egne/nye bransjer der konkurrentene ikke er.

FOKUS PÅ VERDI INNOVASJON

I de siste 40 årene har det blitt gjennomført en rekke studier rundt hva som kjennetegner virksomheter som lykkes bedre enn andre over tid, og det er skrevet bøker om det meste. Blue Ocean studier viser at den store strategiske forskjellen – når det kommer til innovasjon – ligger i strategisynet.

Hjørnesteinen i den strategiske tenkningen er Verdi-innovasjon, der verdi og innovasjon er like viktig.

verdiinnovasjon

Jakten på å skille seg ut OG redusere kostnader samtidig

Verdiinnovasjon skapes i et område der en bedrifts handlinger påvirker både kostnadene og bedriftens verditilbud til kjøperne.  Kostnadsbesparelser gjøres ved å fjerne eller redusere de faktorer det konkurreres om i bransjen. Kjøpernes verdi øker ved å øke- og skape elementer bransjen aldri har tilbudt før. Med tiden går kostnadene videre ned etterhvert som stordriftsfordelene slår inn på grunn av de høye salgsvolumene den overlegne verdien / unike  skaper.

FIRE HANDLINGSRAMMER

Den strategiske planprosessen vil naturlig dra oss ned i det som kalles ”Rødt hav” : Effektivisering, forbedringer, løsning markedsmatriser, videreutvikling av kunder etc. Og, ofte med for lettvint bruk av SWOT analyser. SWOT analysen er navet i det strategiske arbeidet og fortjener å bli jobbet med, utfordret, snudd og vendt på, nærmet seg med kreative/nye øyne. Og deretter behandlet som Utfordringer å ta tak i / gjøre nytte av.

4handlingsrammer

For å bidra til å finne “blå hav” er det tydeliggjort 4 handlingsrammer. Målet er å endre verdikurven; det vil si hva kundene opplever som verdi, og unngår konflikten mellom verdiøkning/differensiering og kostnadsreduksjon/effektivisering.

HVOR SKAPE VERDI FOR KUNDEN?

Denne modellen er nyttig for å systematisk lete etter områder som gir verdi for kundene. Den skiller på hvor i kjøps- og bruksprosessen kunden er og hva ulike kundetyper vektlegger

 kundeverdi

 

Blue Ocean handler om å omforme markedsgrensene, fokusere på det store bildet, nå utover den eksisterende etterspørselen, gjøre alt i strategisk riktig rekkefølge, overvinne hindre i organisasjonen og bygge gjennomføringen inn i strategien. Strategien og prosessene er godt beskrevet i boka  ” Blue Ocean Strategy” av W. Chan Kim og Renee Mauborgne, som også er oversatt til norsk av Poul Henrik Poulsson. Utdypning og flere verktøy finnes på www.blueoceanstrategy.com.

 

EN GOD STRATEGI HAR TRE KJENNETEGN

 

uttropstegn1. Den har fokus
2. Den avviker fra konkurrentenes strategier
3. Den kan formuleres som et slagord

Hvordan harmonerer dette med de strategier dere jobber etter?

 

motivasjonTa gjerne kontakt med oss for en prat rundt ”Blå hav” i praksis, som en inspirasjon til høstens strategiarbeide. Da kan vi snakke om ” seks prinsipper for Blått hav og hvilke risikoområder vi må håndtere i prosessen” og diskutere hvordan dere kan lage det strategiske lerrettet som tydeliggjør den redefinerte bransjen. Freedom Consulting tilfører struktur, kreativitet, analyse og dyktiggjøre for gjennomføring av Blått Hav strategier.

 

Einar Undseth, Daglig leder, Freedom Consulting AS. Mobil + 47 913 22 791

         

oscar wilde

 

Logo Freedom blå