"Culture eats strategy for breakfast” 
-Mark Fields, Ford Motor Company

I naturen står ingenting stille,  alt vokser eller visner.

Det samme gjelder i arbeidslivet. Fokus på kontinuerlig prestasjonsforbedring er viktig av flere grunner:

  • Medarbeidere har grunnleggende behov for å bli sett,  beherske jobben sin og gjøre noe nyttig
  • Kundene våre er avhengige av at vi presterer – for at de skal få det de betaler for og for at de skal velge oss videre
  • Verden er i stadig raskere utvikling, vi må hele tiden forbedre oss for å henge med

Vi opplever stadig spennende strategier som ikke fungerer . Ofte er dette fordi prioritering av arbeidsoppgaver er feil og  kvaliteten på prestasjonene for dårlig. Prestasjonsutvikling betyr endring i adferd, og krever langsiktighet og konsistens i fokus. Det må være en god grunn for endring av adferd.

Noen spørsmål til refleksjon og bevisstgjøring

Hva settes det fokus på i din virksomhet? Har dere mål som gir mening og retning, og derigjennom også kraft i gjennomføringen? Og er disse brutt ned på avdeling /team og medarbeidere? Hvordan sikrer dere at de rette oppgavene blir satt i fokus og gjennomført? Vet alle medarbeidere hva de skal fokusere på om hva som forventes av dem? Hvordan måler der prestasjonene og hvordan følges de opp? Har dere en kultur for tilbakemeldinger, der det er naturlig, trygt og velkomment å få og gi tilbakmeldinger? Leder medarbeiderne seg selv og hverandre?  

”Intensjoner virker som en magnet på adferd” 
-Indiansk ordtak

Freedom Consulting  tilbyr programmer som utvikler vinnerkulturer etter inspirasjon fra idrett og næringsliv. I dette ligger

Målprosesser. Gjøre målene nyttige, viIMG_0004ktige og motiverende.

Kulturutvikling. Hvilken type kultur ønsker vi å utvikle? Og hvor står vi i dag? Fjerne energitappere/hindre som baksnakk og ”kos med misnøye”

Lederutvikling. Individuelt og i grupper

Tilstandstrening. Hvordan utvikle egen prestasjonstilstand ved hjelp av verktøy og fokus.

“Nudging” programmer, hvordan jobbe for å dytte frem ønsket adferdsendring (ref Adferdsøkonomi)

Hvordan motivere og trene (andre og seg selv)?

Hvordan måle fremgang?

Organisering for kompetanseutvikling og erfaringsdeling

Utvikle og gjennomføre måleprogram

Forbedringer krever at vi tør å bevege oss utenfor komfortsonen, på vei mot kongefølelsen.

En i mengden Vi må våge å skille oss ut for å gjøre en forskjell.

Verktøy

Vi bruker Thomas DISC profilanalyser for kartlegging av adferdsprofil for individer og grupper og  GAPVision Måleverktøy for prestasjoner mellom mennesker. Ta et steg av gangen og la deg inspirere av filmhistoriens kanskje mest berømte motivasjonstale;

One inch at a time – slik motiverer du dine teammedlemmer

Skjermbilde 2018-10-09 kl. 09.51.17

“One inch at a time” – Al Pacino

Les mer om Strategi og forretningsutvikling og Posisjonering og merkevarebygging