“Business has only two functions — marketing and innovation.”
- Peter F. Drucker

 

Kundestrategier

En i mengdenVi jobber alltid med utgangspunkt i kundene, og sentrale spørsmål er: Hvordan vinne-, utvikle-, beholde- og behandle våre kunder effektivt slik at de får den rette opplevelsen.

Ta en tydelig posisjon

Som grunnlag for merkevareutvikling og posisjonering tar jobber vi med  et sterkt ”Value proposition” –  som kjernen i tilbudet til markedet.

Merkevarebygging handler om hva vi  etterlater av opplevelse hos våre kunder i alle deres kontaktpunkter med varemerket og  inntrykket potensielle kunder får fra det de ser og  hører og kjenner i kontakt med produktet  /tjenesten. Det vil si hvilken posisjon vi tar i hodet på  målgruppen.
Freedom  Consulting har sin styrke i å bygge merkevarer for virksomheter der mennesker har en stor påvirkning på opplevelsen. Der kulturutvikling og ”living the brand” er av avgjørende faktorer.

Lojalitet

FREEDOM Loyality Prinsiples 3H konseptet bygger på at sterke merkevarer appelerer til det rasjonelle (headshare), det emosjonelle (heartshare) og det praktiske/tilgjengelighet (handshare)

 

Freedom loyalty prinsiples

 

Noen viktige utfordringer vi bidrar på:

 • Hva skal vi profilere oss på i forhold til målgrupper og konkurrenter?
 • Hva er vår unikhet /ønskt etterlatte inntrykk?
 • Hvordan bygge kommunikasjonen/ interaksjonen for å å komme dit?
 • Hvordan beskriver vi vår merkevare og fyller varemerket med innhold?
 • Hvordan organiserer vi merkevaren/arkitektur?
 • Hvordan måler vi merevarestyrke- og utvikling?

 

Prosjekter

 • Posisjoneringsstudier.
 • Merkevareprosjekter/strategier.
 • Merkevaremålinger.
 • Merkevare og kulturprosjekt.
 • Operasjponalisering av merkevarestrategien.
 • Navneprosesser- og design

 

Les mer om Strategi og forretningsutvikling og Prestasjonsutvikling og måling