”Begin with the end in mind”
- Steven Covey

Utvikling av forretningsstrategier

Lysbilde1Vi bistår i utvikling av forretningsstrategier som er realiserbare og gir resultater, og jobber etter en enkel og effektiv fremgangsmåte:

1. Mobilisering. Vi starter med å spørre om selskapets visjoner og overordnede ambisjoner, hva som ønsket effekt av prosessen og plan for tid og ressurser.
2. Målprosessen. Der vi sammen jobber oss frem til ambisjoner tydeliggjort som Visjoner, hensikt, langsiktige mål, KPI (fremgangsfaktorer) og milepæler.
3. Analyse. Gjennom SWOT analysen avdekker vi interne og eksterne faktorer som gir grunnlag for hovedutfordringer og -muligheter.
4. Strategiske mulgheter og valg. Deretter jobber vi frem ulike strategiske retninger og bistår i å velge og velge bort. I dette ligger implisitt understreking av strategisk risiko
4. Tiltak. Så fokuserer vi på de tiltak vi skal gjennomføre på kort og lengre sikt.
5. Gjennomføring. Så jobber vi med å få kraft i organiasjoner for gjennomføring via konkrete fremgangsmål,  team/og individuell oppgaveprioritering, trening og måling

 

Gjennomføring av handlingsplaner

Vi bistår også i gjennomføring av strategisk handlingsplan, som prosjektleder, oppgaveledere eller innleide ledere.

Typiske strategiske utfordringer er:

 • Hvor vil vi, hvilke forretningsmessige mål og visjoner har vi?
 • Hva er vår Value Proposition og driverne for vekst i markedene?
 • Hvordan ser fremtiden ut, hvilke mulige scenarioer ser vi?
 • Hvilke markeder/kunder, produkter/tjenester skal vi satse på?
 • Hva skal vi ikke satse på – dvs velge bort?
 • Hvordan setter vi i sammen teamet og hvem vil vi ha med?
 • Hvilke partnere trenger vi?
 • Hvilke mål på fremgang har vi (KPIér), og hvordan skal vi følge dem opp? Og synliggjøre milepæler.
 • Hvilke tiltak setter vi i gang med nå?
 • Hvilke risikofaktorer møter vi fremover og hvordan håndterer vi disse?
 • Hvordan sikre innovasjon for kontinuerlig forbedring?
 • Hvordan skal vi posisjonere oss i og bruke digitale kanaler og sosiale medier?
 • Hvilke strategiske grep skal vi gjennomføre neste 3-5 år for å øke verdien på selskapet?
 • Hvordan skal vi evne å gjennomføre vår strategiske handlingsplan med våre pressede ressurser?

Ledelse av prosjekter

balansere på stein med skyggeVisjonsprosesser, hensiktformulering, verdigrunnlag og forretningsideen( bærende ideer)

Scenarioprosesser

Forretningsstrategier

Innovasjonsprosesser
Private Equity prosjekter

Strategisk revisjon
ROI/Quick wins prosjekter

Digital strategi

“The purpose of business is to create and keep a customer.” 
― Peter F. Drucker

Realisering av strategier gjennom Interimledelse

Vi bidrar som leder på både strategisk og operativt nivå, i kortere eller lengre perioder.

Les mer om Prestasjonsutvikling og måling og Posisjonering og merkevarebygging