Forside

Lederutvikling, strategirådgivning og merkevarebygging – som skaper varig atferdsendring.

Freedom Consulting AS er et 20 år gammelt konsulentselskap som skaper resultater gjennom innsikt, systemer, entusiasme og kreativitet.

Vei setter lederne i sentrum for virksomhetsutvikling og kulturbygging, og driver praktisk leder og kulturutvikling basert på systematisk feedback fra kunder, gjester og medarbeidere.

Våre strategiprosesser understøtter den digitale utviklingen og vår tilnærming til salg og markedsføring bygger på prinsippene for inbound marketing – marketing automation.

Vårt bidrag til selskaper og personers vekst er gjennom coaching, interimledelse, prosessledelse, prosjektledelse og tilførsel av kompetanse og struktur.

Våre fagområder er Lederutvikling/prestasjonsutvikling og måling – forankret i atferdsøkonomisk tenking. Strategi- og forretningsutvikling,  og strategisk merkevarebygging.

Les mer om strategi og forretningsutvikling her

Prestasjonsutvikling og måling

Grunnlaget for prestasjonsutvkling og mestring er atferdsendring. Våre programmer handler om å hjelpe virksomheter til å styrke sine resultater gjennom bedre kollektive prestasjoner (kulturer) og øke menneskers individuell mestring.

Les mer om prestasjonsutvikling og måling her

Posisjonering og merkevarebygging

Vi jobber alltid med utgangspunkt i kundene, og de sentrale spørsmålene er: Hvordan vinne-, utvikle-, beholde- og behandle våre kunder effektivt slik at de får den rette opplevelsen – i vår digitale og fysiske verden.  Da må vi tørre å være tydelige, slik at vi står frem i mengden.

Les mer om posisjonering om merkevarebygging her

Vårt team – våre ressurser

Nettverket er bredt sammensatt av erfarne rådgivere, som sammen løser de aller fleste utfordringer innen vekst for mennesker og virksomheter.

Les mer om våre partnere her