Freedom Consulting

Freedom Consulting er et nettverk med erfarne konsulenter, etablert i Oslo i år 2000.

Vi hjelper virksomheter med å forbedre resultatene ved å utvikle gjennomførbare strategier, realisere nye forretningsmuligheter og tilrettelegge for systematisk trening og prestasjonsforbedring gjennom atferdsendring.

Har de i det hele tatt noen rolle? Eller ligger fortsatt hele ansvaret i markedsavdelingen? I gamle dager var ansvaret for merkevarebygging plassert i reklameavdelingen eller markedsavdelingen, og kostnadene knyttet opp mot byråarbeide, trykking og kjøp av media. Det store var å annonsere på tredjesiden i Aftenposten og selvfølgelig på TV når TV 3 og […]

Mange snakker fortsatt om merkevarebygging som reklame og kommunikasjon. Med fokus på hva skal vi kommunisere, hvor, hvordan og når. Bruk av ord gir assosiasjoner og setter fokus. Merkevarebygging har alltid handlet om tydliggjøre kundereisen, identifisere kontaktpunktene mellom merket og kunden, vurdere påvirkningskraften i hvert kontaktpunkt og prioritere innsatsen deretter. For å komme videre derfra […]

Vi har mange fine navn på tilnærminger til ledelse, og det påstås at det finnes mer enn 100 lederstiler. Konsulentselskapene er eksperter på å profilere stiler/teorier som svaret på lederutfordringene. Slik som for eksempel: Verdibasert ledelse, Transformasjonsledelse, Oppgaveorientert ledelse, Situasjonsbestemt ledelse, Innovasjonsledelse, Visjonær ledelse, Autentisk ledelse osv. Fokuset på ulike lederstiler svekkes i krisetider og […]

Steven Bradbury er en tidligere australsk skøyteløper.  Bradbury ble verdenskjent etter den høyst uventede gullmedaljen han tok under OL i Salt Lake City i 2002. Bradbury deltok i kortbaneløp. I semifinalen lå han sist i feltet – langt bak medaljefavorittene –  da konkurrentene plutselig kolliderte med hverandre og falt. Slik at han avanserte i feltet og […]

Alle våre utviklingsprogrammer har som mål å skape bedre prestasjoner gjennom økt mestring. Bevisstheten rundt at prestasjonforbedringer fordrer atferdsendring kommer mer og mer, understøttet av adferdsøkonomene. Tradisjonell tenking er at holdninger skaper atferd. Vår erfaring er at det som er enda viktigere er at atferd skaper holdninger. Vi bygger derfor programmet ut fra hvilke aktiviteter […]

90% av kjøp starter på google /nettet og 40-60% av beslutningen er tatt før kunden tar kontakt med leverandøren. Mer og mer av makten sitter dermed hos kunden. Digital markedsføring handler om å møte kundene på deres egne premisser og systematisk påvirke dem gjennom hele kjøpsprosessen. Kilde:Hubspot   Fra selger til kjøpshjelper Inbound marketing  – […]

Det nærmer seg nytt år og nyttårforsetter for mange. Felles for de fleste er at forsettene innebærer adferdsendring, og at de har en lei tendens til å bli avlyst et stykke ut i januar. Og det på tross av at de er veldig fornuftige, at vi faktisk vil det og føler at vi har bestemt […]

  Som markedsførere er det vår jobb å knytte relasjoner med våre målgrupper som både tilfredsstiller deres behov og understøtter og bygger merkevaren vi representerer.  Men hvordan vet vi hvilke behov som er ”knappen å trykke på” for å få respons? Tony Robbins* jobber med utgangspunkt følgende 6 grunnleggende behov som drivkrefter  i mennesker: Forutsigbarhet: […]