Mange snakker fortsatt om merkevarebygging som reklame og kommunikasjon. Med fokus på hva skal vi kommunisere, hvor, hvordan og når. Bruk av ord gir assosiasjoner og setter fokus. Merkevarebygging har alltid handlet om tydliggjøre kundereisen, identifisere kontaktpunktene mellom merket og kunden, vurdere påvirkningskraften i hvert kontaktpunkt og prioritere innsatsen deretter.

For å komme videre derfra er det viktig at fokus dreies direkte mot kunden, kunderelasjoner og atferdsendring. I mange selskaper betyr det at ansvaret for utvikling av merkevaren i praksis flyttes over til de som jobber med mennesker; både internt og eksternt. Der måten vi opptrer på – vår atferd – får en mye større betydning. Merkevarebygging/utvikling er dermed også et atferdsendring prosjekt. Dvs et kulturprosjekt. For å få til dette må vi bruke andre ord, et annet språk.

Fred Selnes ved BI beskriver relasjonsfokus godt i vedlagte artikkel https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2020/05/sterke-merkevarer-handler-ikke-om-reklame-men-relasjonsbygging/

Merkevarer og kulturutvikling

Vi definerer kultur på enkleste måte som “slik gjør vi det her hos oss”. I relasjon til merkevarebygging handler det da om å

  1. Definerer HVA vil vi at våre kunder og medarbeiderne skal oppleve hos oss og i kontakt med oss
  2. Konkretiserer HVILKEN atferd dette krever av oss. Med en spesiell tydeliggjøring av endringer.
  3. I gangsette et program for å “dytte” frem atferdsendring
  4. Sette tydelige mål for fremgang/ atferdsendring. Dvs hvordan ser vi at vi endrer oss? Det kalles også KPIer (Key Performance Indicators)
  5. Etablere mål og feedback for prestasjonsforbedring/mestring.

Se link til artikkel om prestasjon/mestringsforbedring:

https://www.freedomconsulting.no/slik-lager-du-et-atferdsfokusert-program-for-mestring-og-prestasjonsforbedring/

Ta gjerne kontakt med oss for en merkevareprat anno 2023. Vårt team jobber både med å lage tydelig BPSer (Brand Position Statement) som sammenfatter HVA vi skal si (kommunisere), og hvordan vi skal endre vår atferd for å bygge sterkere kunderelasjoner.

Einar Undseth
Freedom Consulting AS
mobil 913 22 791
einar@freedomconsulting.no