En i mengdenNår vi skal ansette noen så bruker vi masse penger på rekrutteringsprosessen (enten vi gjør det selv eller om vi bruker eksterne konsulenter),  det  tar lang tid før en medarbeider er oppe å gå i jobben, og det er slettes ikke sikkert at han blir lenger enn prøvetiden. Hvor mye har dette egentlig kostet oss ? Styreleder Per Bergerud i NHO anslår at hver feilansettelse koster i snitt mellom 700.000,- og 1 million kroner. Og da er det ikke toppledere vi snakker om. De koster mye mer. Det ble også gjort en undersøkelse blant norske næringslivsledere nylig, og resultatene fra denne tyder på at 15% av ansettelsene er feilansettelser. Dette er åpenbart et stort problem både for samfunnet, bedriften og ikke minst den feilansatte selv.

Selv som profesjonell rekrutterer spør jeg noen ganger mine oppdragsgivere litt spøkefullt om de er helt sikre på at de skal ansette noen. Er de helt sikre på at ikke en PC med riktig software kan gjør jobben i stedet ? Dette litt på spøk og litt på alvor. Et menneske er det absolutt mest kompliserte og kostbare «maskineri» du noen gang vil komme borti.  Å finne ut hvordan denne «maskinen» fungerer, og hva som får den til å gå dag etter dag er ingen enkel sak. Når det er sagt, så er det (heldigvis) fortsatt sånn at ingen maskin kan konkurrere med det et mennesket kan gjøre når det fungerer på sitt absolutt beste.

Hva gjør vi så for å unngå feilansettelser ? Svaret mitt på det er dessverre at den eneste måten å unngå feilansettelser på er å unngå å ansette noen. Det vi må arbeide for er å redusere sjansen for feilansettelser ved å gjøre de riktige tingene i prosessen.

 

Finger med rød snorNoen enkle tips på veien :

1. Vær ærlig og bevisst på din egen kompetanse på området . Alle kan snekre og bruke hammer og spiker, men de er ikke en snekker for det. Kan du egentlig nok selv til å gjennomføre en god rekrutteringsprosess, eller trenger du mer kompetanse?  Er det riktig å kjøre prosessen selv, eller skal jeg søke bistand hos
andre ?

2. Lag en grundig jobbanalyse. Dette er noe av det det slurves mest med. Vi går rett på stillingsannonsen i stedet for å gjøre en grundig jobb med å analysere og beskrive det vi egentlig trenger for å gjøre jobben. Hvis vi ikke er helt sikre på hva det er vi egentlig trenger, så er det kanskje ikke så rart hvis kandidaten ikke fungerer heller ?

3. Bruk riktig verktøy til å vurdere kandidaten. Når du skal vurdere kompetansen til kandidaten, så gjør deg kjent med hva de ulike verktøy og metodene egentlige måler. Ofte så bruker vi intervju, tester og magefølelsen mer eller mindre ubevisst. Vær kritisk og objektiv. Ikke stol på magefølelsen alene. Du får heller ikke nødvendigvis høyere treffsikkerhet i prosessen desto flere avanserte testverktøy du bruker hvis de måler feil ting.

4. Ikke hopp over eller slurv med referansene. Mange er så godt fornøyde med de kandidatene de har funnet og vurdert, at de hopper over eller slurver med referanseintervjuene. Gjør dette grundig allikevel selv om du «føler» deg sikker. Her har du en unik mulighet til å få førstehåndsinformasjon fra noen som kjenner til hvordan kandidatene har fungert i tidligere stillinger. Det er ikke sjelden det dukker opp ting her som ikke har blitt avdekket tidligere.

5. Sammenlign kandidatene på mest mulig objektivt grunnlag. Ikke bruk magefølelsen til å sammenligne kandidatene. Vurder hver enkelt kandidat opp mot kravene i jobbanalysen hver for seg, og sett opp en sammenligningstabell til slutt hvor du gjør en objektiv vurdering av hvordan de skårer på kompetanseområdene.

6. Ikke glem kandidaten etter at han/hun har begynt i jobben. En nyansatt medarbeider er kun et emne som har et potensiale for å lykkes i jobben. For at han/hun faktisk skal lykkes,  så stilles det store krav til nærmeste leders forutsetninger til å håndtere «emnet» riktig slik at det faktisk blir en verdifull medarbeider ut av dette. Selv den beste kandidat vil mislykkes i hendene på feil sjef. 

Har du lyst til å lære mer om rekruttering? Eller er det andre i din virksomhet jobber med ansettelser og som ønsker å prestere bedre på området?

Den  3.-4. desember 2013 holder Raad gruppen kurs i rekruttering i Oslo. Les mer i vedlagte pdf brosjyre og ta kontakt med Dag Eriksen på 47 9580 1325 eller epost eriksen@raad.no hvis du har spørsmål lurer på noe eller ønsker å melde på deltagere

RAAD Brosjyre PRAKTISK REKRUTTERING & UTVELGELSE_Høsten 2013 kopi

 

Raadgruppen er en del av konsulentnettverket Freedom Consulting, og et norsk konsulentselskap med seniorkonsulenter som har lang og bred praktisk erfaring fra alle virksomhetens livsfaser. Selskapets tjenester bidrar til å utvikle effektive organisasjoner med utgangspunkt virksomhetens kunder, medarbeidere og ledere.Prioriterte områder er: Rekruttering og utvelgelse, salgs- og selgerutvikling og kunderelasjonsutvikling

 

 

Einar Undseth – Freedom Consulting AS

Logo Freedom blå