Vi har mange fine navn på tilnærminger til ledelse, og det påstås at det finnes mer enn 100 lederstiler. Konsulentselskapene er eksperter på å profilere stiler/teorier som svaret på lederutfordringene. Slik som for eksempel: Verdibasert ledelse, Transformasjonsledelse, Oppgaveorientert ledelse, Situasjonsbestemt ledelse, Innovasjonsledelse, Visjonær ledelse, Autentisk ledelse osv.

Fokuset på ulike lederstiler svekkes i krisetider og behovet for hverdagsledelse blir ekstra synlig. Vår erfaring siste to måneder er at mange ledergrupper og ledere har løftet seg på en positiv måte som en reaksjon på Koronakrisen.

Hverdagsledelse slik vi ser det

Vi definerer hverdagsledelse i følgende fire punkter, som danner en sirkel

Ledelse i krisesituasjoner

Relatert til modellen ”hverdagsledelse” ser vi at mange av virksomhetene vi jobber med øker fokus på:

 1. Å avklare hva som er det viktigste vi gjør nå. Hva er hver enkelts rolle i denne situasjonen. Hva vil vi at hver og en skal fokusere på og ta ansvar for. Ressurser flyttes fra et område til et annet for å kraftsamle.
  Alle informeres en-til-en. 
  Ledergrupper møtes hyppigere (noen daglig) for å sikre informasjonsflyten, gjøre avsjekk med hverandre og ta raske beslutninger.
 2. Tydelig avsjekk med hver enkelt medarbeidere for å sikre at de har det de trenger for å mestre utfordringene de har nå i krisesituasjonen. 
 3. Ledere går oftere foran enn bak i kriser. Ref ”sauer går du foran, kuer går du bak”. Det er ekstra viktig å skape trygghet og forutsigbarhet.
 4. Er gode og rause på positiv feedback en til en og i det åpne rom. Korrigerer varsomt en til en – fokus er på å gi medarbeidere hjelp og styrke til å mestre det nye. Kommuniserer suksesser og positive erfareringer til alle, og er samtidig ærlige. Sørger for at ingen føler seg glemt, heller ikke de som er sykmeldte og permitterte.


Sliter dere med å finne formen på lederskapet i utfordrende perioder?

Freedom Consulting bistår med støtte i prosessene slik som

 1. Strukturere ledergruppens arbeid
 2. Sikre informasjonsflyten
 3. Coache enketledere til å bedre mestring
 4. Etablere feedbackprogrammer for rask læring /korrigering 


Ta gjerne kontakt for en inspirasjonsprat
Einar Undseth
einar@freedomconsulting.no
mobil +47 913 22 791