Strategiutvikler, prosessleder og gjennomfører Øivind Uscinski

Freedom Consulting AS

Freedom Consulting er et nettverk med erfarne konsulenter, etablert i Oslo i  år 2000.

Vi hjelper virksomheter med å forbedre resultatene ved å utvikle 
gjennomførbare strategier, realisere nye forretningsmuligheter og tilrettelegge for systematisk trening og prestasjonsforbedring gjennom nødvendig adferdsendring. 
Vi har fokus på gode opplevelser i prosessene og er opptatt av å skape læring. 
I tillegg til å lede utviklingsprosjekter driver vi med 
interim ledelse, styreledelse og som rådgiver/samtalepartnere for ledelsen.

“Freedom” beskriver en tilstand som er en forutsetning for gode prestasjoner. Tryggheten til å tørre å gå utenfor komfortsonen og ikke bli lammet av uhensiktsmessige rammer og bekymringer for å gjøre feil. Psykologisk trygghet er grunnlaget for gode team. Frykten for å feile er vår største drivkraft, i henhold til de atferdsøkonomiske prinsipper vi jobber etter.

Vi tilbyr rådgivning og prosjektledelse på tre områder:   Strategi og forretningsutviklingPosisjonering og merkevarebygging og Prestasjonsutvikling og måling

I tillegg bistår vi i rekrutteringsprosesser, for å sikre nye ledere med rette holdninger, og rett kompetanse. Som en forutsetning for sterke vinnerkulturer.

Sjekk våre ressurser og erfaringsområder

Bilde av Einar

Nettverket drives av Einar Undseth. Einar jobber som strategisk rådgiver, prestasjonsutvikler, prosjektleder og styreleder og har mer enn 30 års erfaring som konsulent og leder i Skandinaviske vriksomheter.

Hovedfokus har vært menneskeintensive virksomheter, der ledelse, salg, service og kompetanseutvikling er avgjørende for å lykkes. Og, der mennesker og kulturen er en viktig del av merkevaren og verdiskapningen.

Einar er en strategiutvikler som er opptatt av mennesker, og en coach med forretningsfokus.

Einar Undseth

Daglig leder, strategiutvikler og ledertrener 

Kjernekompetanse

 • Strategi og forretningsutvikling for  salg-, service- og kompetansetunge foretak
 • Lederutvikling, team, salg og kommunikasjonstrening.
 • Merkevarebygging 
og posisjonering
 • Kommunikasjon i digitale medier
 • Prestasjonsutvikling gjennom fokus på feedbackdrevet adferdsendring ut fra adferdsøkonomiske prinsipper.

Formell bakgrunn

Master of Business and Marketing fra Handelsakademiet i Oslo (BI)
Solstrandkandidat (AFF Lederprogram) 1996-97
Sertifisert for gjennomføring og bruk av Thomas Person Profil Analyse  DISC.
Utdannet coach basert på GROW modellen
Kommunikolog (metasertifisert innen kommunikasjon).

Last ned CV her

Jannicke Haugen
Erfaren leder, lederutvikler og styremedlem

Jannicke Haugen har over 20 års erfaring som leder innen media, detaljhandel, service og kultur. Som tidligere CEO for Nordisk Film Kino, Senior Vice President og CEO for Egmont Kids Media, har hun vist evne til å oppnå resultater og lede suksessfulle endringsprosesser, inkludert evne til å motivere, bygge effektive team og kultivere prestasjonskultur. Innovasjon og fremtidstrender har hele tiden preget endringsarbeidet.

Jannicke har også en betydelig erfaring som styreleder og styremedlem. Hun utfordrer og deler sin innsikt og ekspertise for å styrke styrer og organisasjoner. Hun er kjent for å bygge effektive team og oppnå resultater gjennom å motivere mennesker til å prestere.

Jannicke er opptatt av å være fremtidsrettet og kundeorientert, med fokus på trender som bærekraft, helse og digitalisering.

Kjernekompetanse

 • Strategi og forretningsutvikling
 • Lederutvikling og prestasjonskultur
 • Internasjonal og spesielt Nordisk virksomhet- og lederutvikling
 • Bærekraft, helse og digitalisering

Formell bakgrunn

 • Styrelederskolen
 • CBS Simi Executive-programmet ved Copenhagen Business School
 • Huma Nova Psykosyntese University (Organisasjonsteori)
 • Bachelorgrad fra Norges Handelshøyskole (NHH)

Stig Ebert Nilssen
Forretningsutvikler, interimleder og strategiutvikler 

Stig Ebert Nilssen er en profesjonell CEO med lang og bred styreerfaring. Han har mer enn 20 års ledererfaring innen FMCG og Health Care i Norden med dokumenterte resultater. Stig har jobbet som toppleder i Orkla i 14 år, men har også erfaring som CEO i Collet Pharma (PE eierskap) og som divisjonsleder i Nycomed Pharma.

Hovedfokus har vært å bygge virksomheter og drive endringer. Skape vekst gjennom systematisk innovasjonsarbeid og strukturelle grep. Han har ledet og gjennomført flere oppkjøp og vellykkete integrasjoner. Stig jobber nå med styreverv, som investor og som industriell rådgiver

Stig er en inspirerende og profesjonell leder som er jordnær og hands on. Opptatt av å utvikle og motivere medarbeider og sette sammen gode team og bygge prestasjonskultur.

Kjernekompetanse

 • Strategi og forretningsutvikling
 • Strukturendringer, M&A og integrasjoner
 • Operasjonell erfaring fra hele verdikjeden
 • Portefølje – og kanalstrategi, merkevarebygging og posisjonering
 • Organisasjonsutvikling, bygge team og skape prestasjonskultur
 • Fremtidsrettet og forbrukerorientert, med fokus på bærekraft, helsetrender og digitalisering.

Formell bakgrunn

Master of Business and Marketing fra Handelsakademiet i Oslo (BI)
Orkla Strategic Leadership Program (IMD)
Orkla Senior Management Program (INSEAD)

Øivind Uscinski
Økonomistyrer, analytisk markedsfører og gjennomfører

Øivind Uscinski jobber som Management for hire, Strategisk rådgiver og prosjektleder. Han har mer enn 30 års erfaring som leder, mellom leder og konsulent i Skandinavia. 

Øivind har jobbet som leder i Internasjonale selskaper som IMP og Readers Digest inc. i 10 år, men har også erfaring som Byrå leder, Økonomi og HR-sjef, salg sjef, reklamebyrå konsulent og It-konsulent.

Hovedfokus har vært analytiske og resultat drevende virksomheter, der tett-på ledelse, analytisk metode,  kreativitet, motivasjon og kompetanseheving av medarbeidere har vært essensielt for suksess.

Øivind er en god motivator, pådriver og flink til å skape resultater. Han har bred erfaring fra flere land og flere bransjer. Er en person som kan benyttes til alt fra strategi arbeid til gjennomføring av operative prosjekter.

Kjernekompetanse

 • Strategi og forretningsutvikling spesielt for analytisk drivende foretak
 • Salg, kanal strategi, merkevarebygging og posisjonering
 • Kommunikasjon i digitale medier samt utvikling av nettbutikker og nettbaserte forretningsmodeller.
 • Operasjonell erfaring fra hele verdikjeden
 • Implementering av nye systemer og prosjekt gjennomføring
 • God helhetsforståelse og operativ erfaring fra de fleste områder.
 • God ERP/CRM system forståelse spesielt i Oracle netsuite.

Formell bakgrunn

Master of Business and Marketing fra Handelsakademiet i Oslo (BI)
Reader Digest Europeiske leder program                                                                 
IMP lederprogram og omfattende kurs i Direct marketing, Kreativ tenking og kreativ metode og forhandlingsteknikk.

Vår filosofi. Det vi tror på.

Varige konkurransefortrinn skapes av tydelige og forankrede strategier, systematisk trening og kreativit energi. Næringslivet følger naturen: Det eksisterer ingen status quo: enten vokser vi eller vi “visner”.

Logo Freedom blå

1. Ledelse er roten til alt godt. Ledernes atferd definerer virksomhetens kultur og tilrettelegger for vinnende strategier og utvikling av team og mennesker.

2. Tydelige mål og strategier. Suksessfulle strategier utvikles med utgangspunkt i kundebehov og kundeopplevelse og bygges på virksomhetens styrker. Prosessen forankres i virksomhetens indre liv med tilførsel av ekstern kompetanse når det er hensiktsmessig. 
Strategiene kjennetegnes av at de bygges på fakta og er gjennomførbare. En god målprosess er avgjørende for å skape entusiasme og energi. 

3. Systematisk fokus og trening. Bedre prestasjoner krever systematisk trening, i tillegg til kompetanse og entusiasme. I praksis handler dette mye om å sette fokus på de mest betydningsfulle utviklingsområdene. Idretten er her mer tydelig enn næringslivet. Å bedre prestasjoner betyr å endre atferd. For å oppnå dette må vi ha en bevissthet rundt våre holdninger og ”valgte sannheter” og intensjoner/motivasjon. Det vi tenker på har en tendens til å gjenta seg. Fokus på hvordan vi vil ha det er derfor avgjørende for å skape de rette tilstandene.

4. Kreativitet
 og nytenking. Kreativitet er nødvendig for fremgang, og systematisk “ut av boksen tenking” kan læres i alle grupper og miljøer. Det handler om fokus. Valg av gode møteplasser frigjør energi og skaper resultater. Fleksibilitet i alle ledd er avgjørende for å kunne ”møte” kundene på deres egen arena i dagens utfordrende markeder

5. Fokus på atferdsendring; kollektivt og individuelt.  All utvikling og fremgang fordrer atferdsendring. Utfordringen er at vår “autopilot” drar oss inn i gamle atferdsmønstre. Dette gjelder også i stor grad for de som i utgangspunktet vil endre seg. “Fixt mindset” er et sterkt kollektivt og individuelt fenomen som må endres til “growth mindset” for å lykkes med varig vekst og utvikling.

”Plans are nothing. Planning is everything” –  Dwight D.Eisenhower