Skjermbilde 2018-10-17 kl. 11.00.21

Som så mye annet i livet så svinger oppfatningene rundt fenomenet prosess. I perioder virker det som om alt handler om prosess og at det nærmest blir i en unnskyldning for å ikke ta beslutninger og ikke være aksjonsorientert. I tillegg settes prosess i noen sammenhenger som et alternativ til prosjekt, noe som kan være misvisende.

Vår definisjon av prosess: ”Et utviklingsløp forankret i virksomhetens indre liv”

Prosess sier på denne måten ikke noe om organiseringen av utviklingsprogrammet, men henviser til hvordan det gjennomføres. En prosess involverer og legger grunnlaget for varig utvikling/endring. Alternativet er en mer løsrevet form for oppgave /prosjektløsning, der oppgaver i ytterste konsekvens kan løses utenfor virksomheten.

Uansett; ingen setter pris på en dårlig prosess. Så her kommer 9 tips til hvordan gjøre prosessen skapende:

 

 

1.Grundighet i prosessen

Grunnlaget for en god strategi legges i starten av prosessen. Bruk energi på planlegging, og la prosessen leve: fase 2 tilpasse på bakgrunn av fase 1 og fase 3 på bakgrunn av fase 2 osv.

 

2.Tydelig visjon, målbilde og fremgangsmål

Hvor vil vi og hva er kjennetegn på vi lykkes?  Hvordan skal hver enkelt bidra i hverdagen (personlige KPI mål)?  Bruk nok tid på å etablere felles mentale modeller og oppfatning av situasjonen og fremtiden.

 

3.God forankring og involvering                                   

Både oppover, sideveis og nedover i organisasjonen. Tenk prosjektorganisering; med tydelig ansvar og mandater.

 

4. Kundestyrt prosess

Sett kunden(e)/medlemmene i fokus. Be om innspill, og tenk konsekvenser for kundene i vurderinger og beslutninger.

 

5. Bruk kreative ”rom”

Jobb systematisk med ideer og kreativ problemløsning. Sett av tid og ”rom”for å tenke nye muligheter. Morgendagens utfordringer løses ikke med gårsdagens ideer og fokus. Skisser alle tenkelige muligheter før konsekvensvurdering og valg.

 

6. Test hypotesene

Ikke bygg strategien kun på antagelser. Sjekk ut det som er avgjørende og vær ærlig med ”svarene” som kommer ut av dette.

 

7. Få frem risikoområdene

Identifiser dem og lag beredskapsplaner. Reduser dermed sannsynligheten for at

 

8. Fokuser på gjennomføring og feedback                        

Sørg for at virksomheten er i beredskap, at alle er forberedt og at det sikres læring og utvikling. Avstem mål mot ressurser og lag en plan for gjennomføring og feedback.

 

9. Synliggjøring og feiring

Heng mål /milepæler og planer på ”veggen”, og feir seierne.

 

I etterkant av prosessen er det lurt å gjøre en minirevisjon, ved hjelp av to spørsmål:
1. Vil denne strategien sannsynliggjøre at vi når våre mål?
2. Er den gjennomførbar med de ressurser vi har tilgjengelig og kan skaffe?

 

Merk at store endringer kun er gjennomførbare hvis ledere og medarbeidere endrer adferd. Les mer om prestasjonsforbedringer/atferdsendring her

www.freedomconsulting.no/slik-lager-du-et-atferdsfokusert-program-for-mestring-og-prestasjonsforbedring

 

Ta kontakt hvis du trenger sparring eller ønsker bistand i prosesser

Vi bistår på flere områder

  1. Etablering og planlegging av prosjekter /prosesser
  2. Sørge for at prosessene flyter – som støtte til prosjektleder
  3. Arrangerer kreative rom – for å få frem flere nye muligheter og nye løsninger
  4. Synliggjøre milepæler på en spennende måte
  5. Evaluering av prosesser
  6. Prosjektleder – hvis behovet er ekstern prosjektleder

 

skjermbilde-2016-12-06-kl-09-12-26

 

Ta gjerne kontakt for en inspirasjonsprat
Einar Undseth
einar@freedomconsulting.no
mobil +47 913 22 791

 

 

 

 

 

FreedomC_logo_blue_gjennomsiktig[4] kopi