Det nærmer seg nytt år og nyttårforsetter for mange. Felles for de fleste er at forsettene innebærer adferdsendring, og at de har en lei tendens til å bli avlyst et stykke ut i januar. Og det på tross av at de er veldig fornuftige, at vi faktisk vil det og føler at vi har bestemt oss.

Hvorfor er det så vanskelig å endre adferd?

i283163839458272677-_szw1280h1280_

For å bruke adferdsøkonomenes terminologi så er dette ”selvkontrollens vanskelige kamp mot autopiloten”. Autopiloten er våre tillærte oppfatninger og vaner som styrer 95% av vår adferd. Autopiloten lever i nuet og styrer etter det som er mest komfortabelt for oss. Mens selvkontrollen – vårt bevisste her og nå –  opererer med en styrke på 40 bits så driver autopiloten med 40 millioner bits. Er det rart at vi ofte taper kampen mot gamle vaner og innarbeidede mønstre?

Hva er grunnen til at det er så viktig å jobbe med adferdsendring?

”Gjør vi det samme i morgen som vi gjør i dag, så får vi det samme i over-i-morgen som vi har i dag”. Skal vi oppnå noe annet må vi endre adferd. Det være seg å nå mål, løse utfordringer eller forbedre egen tilstand og hvordan vi har det i hverdagen. Ledere som ønsker å endre kulturen i sin avdeling eller virksomhet, må starte med sin egen adferdsendring. Kultur er summen av all adferd i teamet – slik gjør vi det her – der ledernes adferd som rollemodeller er de aller viktigste.

Konfliktsamtalen (den vanskelige samtalen), salgstelefonen (booke møte) og arkivrydding kan være eksempler på oppgaver vi skyver foran oss. Gjerne til dagen etter og uken etter, kanskje med håp om at de vil forsvinne av seg selv.

Tre tips som hjelper selvkontrollen i kampen mot autopiloten

  1. Start dagen med de oppgaver du gruer deg for, som ligger utenfor komfortsonen din. De som er viktige og som du ikke har lyst til å gjøre. Desto lenger ut på dagen du utsetter dem, jo mindre er sannsynligheten for at de blir gjort. Finn deg en ramme som gir deg energi, trygghet og ro i gjennomføringen.
  2. Sørg for frisk luft, godt kosthold, fysisk aktivitet, ro og hvile og bruk tid på å pleie gode relasjoner. I tillegg til andre ting som gjør deg fysisk og mentalt utholdende.
  3. Mediter for å hente deg inn og finne ro og balanse i hverdagen. Lær deg enkle teknikker du kan bruke gjennom dagen, alt fra fem minutter før et viktig møte til 20 minutter når du har rom til det.

Hvorfor investerer selskaper som Google og Intel i Mindfulness meditasjon?

Mindfulness hjelper mennesker til å være mer effektive ved å bidra til fokus på de mest relevante oppgavene. Full oppmerksomhet resulterer også i høyere kvalitet i samhandling og beslutninger. ”Mindfulle” beslutningstakere tar seg bedre tid til å vurdere alle sine muligheter, og tar derfor mer veloverveide beslutninger.

Flere kjente og respekterte organisasjoner har lenge anerkjent fordelene som mindfulness tilfører. Her er noen konkrete eksempler på hvilke typer programmer disse fremtidsrettede selskaper gjennomfører:

googlelogo_color_120x44dpGoogle er stolt av å være sosialt bevisst, og tilbyr ansatte betydelige fordeler og frynsegoder, inkludert mer enn et dusin mindfulness kurs. Googles mest populære mindfulness kurs, “Søk inn i deg selv,” ble tilbudt første gang i 2007, og er gjennomført av tusenvis av ansatte . Google mener at disse mindfulnessprogrammene utvikler emosjonell intelligens, som hjelper folk å bedre forstå sine kollegers motivasjon. De øker også motstandsdyktighet mot stress og bedrer mental fokus. Deltakerne i “Søk Inside Yourself” programmet blir roligere, mer tålmodige, og bedre i stand til å lytte. De sier også at programmet har hjulpet dem til bedre å håndtere stress og negative følelser.

unknownIntel begynte å tilby sitt Awake@Intel mindfulness-program i 2012. I gjennomsnitt har deltakerne rapportert en to-punkts nedgang (på en skala fra 1 til 10) i stress og følelsen av å være negativt overveldet, en tre-punkts økning i total lykke og trivsel og en to-punkts økning i nye ideer, innsikt, mental klarhet, kreativitet, evne til å fokusere, kvaliteten på relasjoner på jobben, nivå av engasjement i møter, prosjekter og team arbeid. Alle områdene er uttalte forbedringsmål i programmet.

Mange organisasjoner kan bekrefte at å aktivt bruke mindfulness på arbeidsplassen har redusert stressnivå og samtidig forbedret fokus og klarhet, lytteferdigheter, beslutningstaking og generell trivsel. Det kanskje viktigste fra et ledelsesperspektiv er at mindfulness gir tillatelse til å tenke. Å være fullt til stede for laget ditt gir gevinster både på et personlig og profesjonelt nivå.

Nyere hjerneforskning støtter også viktigheten av meditasjon

I dagens høytempo arbeidsmiljø kjenner mindfulness utøvere betydningen av å lade i hverdagen for å bli effektive og være tilstede. Gjennom mindfulness forskning er det dokumentert at ledere som investerer i refleksjon, åpenhet og omtanke får positiv innvirkning på de ansatte og på bunnlinjen. I adferdsøkonomisk terminologi er mindfulness et verktøy for å oftere lykkes i å koble inn system 2, som er den analytiske delen av hjernen, for å unngå å bli fanget av autopiloten og bli værende i komfortfella. System 2 vurderer og tenker langsomt, ref ”Thinking fast and slow, Daniel Kaneman

Det er i tillegg nyttig å etablere dyttere for å hjelpe selvkontrollen

I artikkelen ”Hvordan dytte frem adferdsendring”  dokumenterer vi effekten av dyttere (dultere, ”nurger”) og viser hvordan praktiske dytterprogram etableres.

 

Einar

Ta gjerne kontakt for en inspirasjonsprat rundt feedbackprogrammer for mestring eller for å vite mer om våre meditasjonskurs. Neste to-kvelds kurs for ledere arrangeres i Oslo 23. og 24. januar 2017. Her vil du få både forståelse gjennom innsikt i hjerneforskning og verktøyene for meditasjon i hverdagen Corporate mindfullness kurs for ledere 23 og 24 januar 2017

Einar Undseth  einar@freedomconsulting.no   mobil +47 913 22 791

 


Freedom Consulting AS bistår og driver utviklingsprogrammer, der systematisk feedback brukes for å få innsikt og fungerer som dyttere for adferdsendring. I tillegg arrangerer vi kurs i mindfulness for å stimulere mennesker til å bli mer fleksible og endringsdyktige

FreedomC_logo_blue_gjennomsiktig[4] kopi