Piggsvin og rev kopi

I sitt berømte essay Pinnsvinet og reven delte Isiah Berlin verden i pinnsvin og rever på grunnlag av en oldgresk lignelse; reven kan mye forskjellig, men pinnsvinet kan en ting. Reven er en slu skapning som kan pønske ut en myriade innviklede strategier for et snikangrep på pinnsvinet. Dag ut og dag inn kretser reven rundt pinnsvinhiet og venter på det perfekte øyeblikk for å slå til.

Reven er rask, elegant, vakker, lettbeint og snedig, og ser ut som den sikre vinner. Pinnsvinet derimot, er et mer klumpete vesen som likner en krysning mellom en piasavakost og et lite beltedyr. Det vralter av sted og fører sin enkle tilværelse; leter etter mat og passer på hjemmet. Reven venter i slu stillhet mellom stiene. Pinnsvinet går i sine egne tanker rett forbi reven.

Aha tenker reven, nå har jeg deg. Han bykser frem og styrter lynraskt til angrep. Det lille pinnsvinet aner fare og kikker opp.

På´n igjen tenker pinnsvinet. Skal reven aldri lære? Det ruller seg sammen og blir som en kule av skarpe pigger som stritter utover i alle retninger. Reven kommer farende og ser pinnsvinets forsvarstrekk. Han avblåser angrepet, lusker til skogs og begynner å tenke ut en ny angrepsplan.

En eller annen versjon av denne kampen mellom reven og pinnsvinet finner sted hver dag, og tross revens overlegne snedighet er det alltid pinnsvinet som vinner.

Isiah Berlin ekstrapolerte ut fra denne lignelsen og delte menneskene inn i 2 grupper, rever og pinnsvin. Rever strever etter mange mål samtidig og ser verden i all sin kompleksitet. De er spredt eller utflytende og opererer på mange plan, sier Berlin. De integrerer aldri tankegangen sin i et totalprinsipp eller en forenende visjon. Pinnsvin derimot forenkler en innviklet verden i en organiserende tanke, et grunnleggende prinsipp eller konsept som forener og styrer alt. Uansett hvor innviklet verden er reduserer Pinnsvinet alle utfordringer og dilemmaer til enkle – for ikke å si overforenklede – pinnsvinprinsipper. For et pinnsvin er alt irrelevant med mindre det på en eller annen måte henger sammen med pinnsvinprinsippet.

 

Hva er du? Og hva vil du være?

 

Etter inspirasjon fra boken “Good to Great”,
Jim Collins 2001.