• Slik gjennomfører du en skapende strategiprosess!

  Hensikten med en strategiprosess er å skape mål og en strategi som sannsynliggjør at vi lykkes med virksomhetens ambisjoner, og som vi tror vi evner å gjennomføre. Som så mye annet i livet så svinger oppfatningene rundt fenomenet prosess. I perioder virker det som om alt handler om prosess og at det nærmest blir i […]

  Continue Reading

 • Hvilken rolle har styret i virksomhetens merkevarebygging?

  Har de i det hele tatt noen rolle? Eller ligger fortsatt hele ansvaret i markedsavdelingen? I gamle dager var ansvaret for merkevarebygging plassert i reklameavdelingen eller markedsavdelingen, og kostnadene knyttet opp mot byråarbeide, trykking og kjøp av media. Det store var å annonsere på tredjesiden i Aftenposten og selvfølgelig på TV når TV 3 og […]

  Continue Reading

 • Merkevarebygging handler om å utvikle sterke relasjoner mellom selskapet og kundene. Vår atferd er dermed avgjørende for styrken i merkevaren

  Mange snakker fortsatt om merkevarebygging som reklame og kommunikasjon. Med fokus på hva skal vi kommunisere, hvor, hvordan og når. Bruk av ord gir assosiasjoner og setter fokus. Merkevarebygging har alltid handlet om tydliggjøre kundereisen, identifisere kontaktpunktene mellom merket og kunden, vurdere påvirkningskraften i hvert kontaktpunkt og prioritere innsatsen deretter. For å komme videre derfra […]

  Continue Reading

 • Må det en krise til for å gjøre oss til bedre hverdagsledere?

  Vi har mange fine navn på tilnærminger til ledelse, og det påstås at det finnes mer enn 100 lederstiler. Konsulentselskapene er eksperter på å profilere stiler/teorier som svaret på lederutfordringene. Slik som for eksempel: Verdibasert ledelse, Transformasjonsledelse, Oppgaveorientert ledelse, Situasjonsbestemt ledelse, Innovasjonsledelse, Visjonær ledelse, Autentisk ledelse osv. Fokuset på ulike lederstiler svekkes i krisetider og […]

  Continue Reading

 • Historien om hvor viktig det er å ikke gi opp, selv når det ser umulig ut!

  Steven Bradbury er en tidligere australsk skøyteløper.  Bradbury ble verdenskjent etter den høyst uventede gullmedaljen han tok under OL i Salt Lake City i 2002. Bradbury deltok i kortbaneløp. I semifinalen lå han sist i feltet – langt bak medaljefavorittene –  da konkurrentene plutselig kolliderte med hverandre og falt. Slik at han avanserte i feltet og […]

  Continue Reading

 • Kontinuerlig forbedring – en praktisk tilnærming som fungerer også i vanskelige tider

  Lean, Creative problem solving, TQM, TPM Balanced scorecard. Listen er lang. Kjært barn har mange fine navn, men det hjelper ikke hvis det ikke fungerer. Undersøkelser viser at 70-90 % av alle forbedringsprosesser mislykkes.  Årsakene til dette kan være sammensatt, men det er en grunnleggende faktor som er av avgjørende betydning: Ledere og medarbeidere endrer ikke […]

  Continue Reading

 • Prosess – hemmende eller effektivt? Ni suksesskriterier for en god strategiprosess

  Som så mye annet i livet så svinger oppfatningene rundt fenomenet prosess. I perioder virker det som om alt handler om prosess og at det nærmest blir i en unnskyldning for å ikke ta beslutninger og ikke være aksjonsorientert. I tillegg settes prosess i noen sammenhenger som et alternativ til prosjekt, noe som kan være […]

  Continue Reading

 • Slik lager du et atferdsfokusert program for mestring og prestasjonsforbedring

  Alle våre utviklingsprogrammer har som mål å skape bedre prestasjoner gjennom økt mestring. Bevisstheten rundt at prestasjonforbedringer fordrer atferdsendring kommer mer og mer, understøttet av adferdsøkonomene. Tradisjonell tenking er at holdninger skaper atferd. Vår erfaring er at det som er enda viktigere er at atferd skaper holdninger. Vi bygger derfor programmet ut fra hvilke aktiviteter […]

  Continue Reading

 • Hvordan lage et digitalt markedsføringsprogram som gir økt salg?

  90% av kjøp starter på google /nettet og 40-60% av beslutningen er tatt før kunden tar kontakt med leverandøren. Mer og mer av makten sitter dermed hos kunden. Digital markedsføring handler om å møte kundene på deres egne premisser og systematisk påvirke dem gjennom hele kjøpsprosessen. Kilde:Hubspot   Fra selger til kjøpshjelper Inbound marketing  – […]

  Continue Reading

 • Tre tips til hvordan trene selvkontrollen – selvdisiplinen

  Det nærmer seg nytt år og nyttårforsetter for mange. Felles for de fleste er at forsettene innebærer adferdsendring, og at de har en lei tendens til å bli avlyst et stykke ut i januar. Og det på tross av at de er veldig fornuftige, at vi faktisk vil det og føler at vi har bestemt […]

  Continue Reading