Forside2

Freedom Consulting er et konsulentselskap som jobber med strategiske endringsprosesser- og mestringsutvikling. Vi skaper resultater gjennom innsikt, prosessuell tenking, entusiasme og kreativitet.

Vi jobber nettverksbasert og alle våre konsulenter er effektive og prestasjonsorienterte med lang praktisk erfaring .

Vårt bidrag til selskaper og personers vekst er gjennom coaching, interimledelse, prosessledelse, prosjektledelse og tilførsel av kompetanse og struktur.

Våre fagområder er strategi- og forretningsutvikling, strategisk merkevarebygging, prestasjonsutvikling og endringsprosesser forankret i adferdsøkonomisk tenking.

Strategi og forretningsutvikling

Vi bistår i utvikling av forretningsstrategier som er realiserbare og gir resultater, og jobber etter en enkel og effektiv fremgangsmåte

Les mer om det her
Prestasjonsutvikling og måling

Vi opplever stadig spennende strategier som ikke fungerer . Ofte er dette fordi prioritering av arbeidsoppgaver er feil og kvaliteten på prestasjonene for dårlig. Prestasjonsutvikling betyr endring i adferd, og krever langsiktighet og konsistens i fokus. Det må være en god grunn for endring av adferd.

Les mer om det her
Posisjonering og merkevarebygging

Vi jobber alltid med utgangspunkt i kundene, og sentrale spørsmål er: Hvordan vinne-, utvikle-, beholde- og behandle våre kunder effektivt slik at de får den rette opplevelsen.

Les mer og det her
Ressurser

Nettverket er bredt sammensatt av erfarne rådgivere, som sammen løser de aller fleste utfordringer innen vekst for mennesker og virksomheter.

Les mer om våre partnere her