Forside2

Freedom Consulting er et konsulentselskap innen strategi- og prestasjonsutvikling som skaper resultater gjennom innsikt, systemer, entusiasme og kreativitet.

Ressurspoolen består av mer enn 50 effektive og prestasjonsorienterte konsulenter med lang praktisk erfaring – som lever av å være målfokuserte og skape resultater.

Vår fleksibilitet og kompetansebredde gir oss unike muligheter til å løse komplekse problemstillinger og gjennomføre praktiske tiltak for bedre resultater og prestasjoner.

Strategi og forretningsutvikling

Vi bistår i utvikling av forretningsstrategier som er realiserbare og gir resultater, og jobber etter en enkel og effektiv fremgangsmåte

Les mer om det her
Prestasjonsutvikling og måling

Vi opplever stadig spennende strategier som ikke fungerer . Ofte er dette fordi prioritering av arbeidsoppgaver er feil og kvaliteten på prestasjonene for dårlig. Prestasjonsutvikling betyr endring i adferd, og krever langsiktighet og konsistens i fokus. Det må være en god grunn for endring av adferd.

Les mer om det her
Posisjonering og merkevarebygging

Vi jobber alltid med utgangspunkt i kundene, og sentrale spørsmål er: Hvordan vinne-, utvikle-, beholde- og behandle våre kunder effektivt slik at de får den rette opplevelsen.

Les mer og det her
Ressurser

Nettverket er bredt sammensatt av erfarne rådgivere, som sammen løser de aller fleste utfordringer innen vekst for mennesker og virksomheter.

Les mer om våre partnere her