Hensikten med en strategiprosess er å skape mål og en strategi som sannsynliggjør at vi lykkes med virksomhetens ambisjoner, og som vi tror vi evner å gjennomføre.

Som så mye annet i livet så svinger oppfatningene rundt fenomenet prosess. I perioder virker det som om alt handler om prosess og at det nærmest blir i en unnskyldning for å ikke ta beslutninger og ikke være aksjonsorientert. I tillegg settes prosess i noen sammenhenger som et alternativ til prosjekt, noe som er misvisende.

En prosess involverer og legger grunnlaget for varig utvikling

«Prosess: ”Et utviklingsløp forankret i virksomhetens indre liv”»

Prosess sier på denne måten ikke noe om strategiplanen, men henviser til hvordan det gjennomføres. endring. Alternativet er en mer løsrevet form for oppgave /prosjektløsning, der oppgaver i ytterste konsekvens kan løses utenfor virksomheten.

I en strategiprosess er det ikke godt nok å delta. Vi må skape strategier som gjør at vi lykkes. Her er 8 tips til hvordan få til et løft:

1.Grundighet i prosessen

Grunnlaget for en god strategi legges i starten av prosessen. Bruk energi på planlegging og la prosessen leve: Fase 2 tilpasses på bakgrunn av fase 1 og fase 3 utvikles fra 2 osv.

2. Tydelig visjon, misjon, målbilde og fremgangsmål

Hvordan er vår situasjon i dag? Hvilke utfordringer står vi ovenfor?

Hva er våre ambisjoner? Hvilket fremtidsbilde ønsker vi å bidra til å skape? Hvorfor er vi til? Hva mister kundene og markedet hvis vi forsvinner?  Hva er kjennetegn på at vi lykkes – er på rett vei?

Bruk nok tid på å etablere felles mentale modeller og oppfatning av situasjonen og fremtiden.

3. God forankring og involvering

Både oppover, sideveis og nedover i organisasjonen. Organiser prosessen som et prosjekt, med tydelig ansvar og myndighet. La prosjektet rapportere til en styringsgruppe (kan feks være styret eller ledergruppa og bruk referansegruppe(r) ved behov.

4. La prosessen være kundestyrt

Sett kunden(e)/medlemmene i fokus. Be om innspill, og tenk konsekvenser for kundene i vurderinger og beslutninger.

5. Bruk kreative ”rom”

Jobb systematisk med ideer og kreativ problemløsning. Sett av tid og ”rom”for å tenke nye muligheter. Morgendagens utfordringer løses ikke med gårsdagens ideer og fokus. Skisser alle tenkelige muligheter før konsekvensvurdering og valg. 

6. Test hypotesene

Ikke bygg strategien kun på antagelser. Sjekk ut det som er avgjørende og vær ærlig med ”svarene” som kommer ut av dette.

7. Få frem risikoområdene

Identifiser dem og lag beredskapsplaner. Reduser dermed sannsynligheten for at 

8. Fokuser på gjennomføring og feedback  

Sørg for at virksomheten er i beredskap, at alle er forberedt og at det sikres læring og utvikling. Avstem mål mot ressurser og lag en plan for gjennomføring og feedback

9. Synliggjøring og feiring

Heng mål /milepæler og planer på ”veggen”, og feir seierne.

I etterkant av prosessen er det lurt å gjøre en minirevisjon, ved hjelp av to spørsmål:

  1. Vil denne strategien sannsynliggjøre at vi når våre mål?
  2. Er den gjennomførbar med de ressurser vi har tilgjengelig og kan skaffe?

Merk at store endringer kun er gjennomførbare hvis ledere og medarbeidere endrer adferd. Les mer om prestasjonsforbedringer/atferdsendring her 

www.freedomconsulting.no/slik-lager-du-et-atferdsfokusert-program-for-mestring-og-prestasjonsforbedring

Ta kontakt når du trenger sparring eller ønsker bistand i strategiprosesser

 Vi bistår på flere områder

  1. Etablering og planlegging av prosjekter /prosesser
  2. Sørge for at prosessene flyter – som støtte til prosjektleder
  3. Evaluering av prosesser
  4. Prosjektleder – hvis behovet er ekstern prosjektleder

Ta gjerne kontakt for en inspirasjonsprat 

Einar Undseth  einar@freedomconsulting.no   

mobil +47 913 22 791