Blog

  • Er virksomheten du jobber i kundeorientert?  Planlegger dere da også med utgangspunkt i kundene, involverer hele organisasjonen og prioriterer investeringene deretter? De aller fleste virksomheter svarer ja på spørsmålet om de er kundeorienterte. ”Kunden er selvfølgelig det viktigste vi har, han betaler jo lønna vår”. På spørsmål nummer to bli svarene mer vage: Planleggere dere da […]

    Continue Reading

  • I sitt berømte essay Pinnsvinet og reven delte Isiah Berlin verden i pinnsvin og rever på grunnlag av en oldgresk lignelse; reven kan mye forskjellig, men pinnsvinet kan en ting. Reven er en slu skapning som kan pønske ut en myriade innviklede strategier for et snikangrep på pinnsvinet. Dag ut og dag inn kretser reven […]

    Continue Reading