Seminar i strategisk markedsplanlegging i Oslo 3. september

August 12, 2013

bilde Dit ein ser kjem ein kopi

Høsten er tiden for å evaluere resultater, skape læring og legge nye planer for neste  periode. Vi inviterer derfor til en samling med faglig input, inspirasjon, refleksjon og gode diskusjoner knyttet til strategisk planlegging av markedsaktiviteter.

Tema som blir berørter blant annet:

➢ Strategisk revisjon – hvordan evaluere dagens planer
➢ Det strategiske fundamentet for markedsplanen – styringspyramiden
➢ Innholdsfortegnelsen – strukturen som guider og forenkler
➢ Målprosessen – som gir retning og motiverer
➢ De kreative prosessene – som gir rom for nytenking
➢ Lean planlegging – sikre en involverende og effektiv prosess
➢ Kundestyrt planprosess – ”Customer Interface Management”
➢ Dynamisk budsjettering/beyond budgeting

Seminaret holdes på Litteraturhuset i Oslo, tirsdag 3. september kl 08.30-12.00. Det er pedagogisk og praktisk lagt opp med faglig input, refleksjoner og diskusjoner.

Prisen er kun kr 1200,- pr person. Det serveres frukt te, kaffe og mineralvann.

Meld deg på her.

PS! Ønsker du et uforpliktende møte eller en bedriftsintern samling istedenfor eller i tillegg til åpent seminar så ta kontakt

“Plans are nothing, planning is everything” Dwight D. Eisenhower