Ressurser

Nettverket er bredt sammensatt av erfarne rådgivere, som sammen løser de aller fleste utfordringer innen vekst for mennesker og virksomheter.

CoachTeam as – House of Leadership!

Bistår, støtter og utfordrer organisasjoner og mennesker til å dyktiggjøre seg selv, slik at de skaper vekst og utvikling, bedrer resultater og realiserer det beste i seg selv. Tilbyr utdanning og rådgivning innen ledelse-, medarbeider-, team- og organisasjonsutvikling, endringsarbeid og bedriftskultur.

www.coachteam.no
Maze Feedback

Maze tilbyr et system og en metode som gjennom feedback gir detaljert og individualisert innsikt for gjennomføring av beste praksis-atferd. Med hensikt å redusere variasjoner i prestasjoner blant ledere og ansatte i virksomheten. Dette gjøres i stor skala og vil føre til bærekraftig endring og forbedring over tid.

no.mymaze.com
Brand-Aid.as

Brand-Aid.as er spesialister på langsiktige, unike kommunikasjonskonsepter. Ambisjonen er å sørge for at all kommunikasjon er tuftet på samme verdier og plattform. Vi hjelper også de som allerede har et kommunikasjonskonsept, som ikke fungerer helt som det skal.
Vi jobber med reklame&design og alle aspekter innen merkevareledelse, og har høstet mange reklame-priser nasjonalt og internasjonalt på dette.
Brand-Aid as er også et nettverk fra Handelshøyskolen i Bergen(NHH), hvor vi er en gruppe fra forskjellige bransjer som har tatt en master i Brand Management, som trekker på hverandres kompetanse i merkevarespørsmål.

www.brand-aid.no
Markedspartner

Hjelper ledere å skape vekst i sine bedrifter
ved å ta i bruk de nyeste, mest kostnadseffektive metodene for digital markedsføring og salg.

www.markedspartner.no
Kvale Advokatfirma AS

Kvale er et velrennomert og høyt rangert forretningsjuridisk advokatfirma som bistår nasjonalt og internasjonalt næringsliv. Firmaet har opplevd 25 år med stabil vekst og har i dag mer enn 80 medarbeidere, hvorav 60 er advokater.

Kvale.no
BIC AS

Leder og bistår i industrielle og organisatoriske omstruktureringer og endringsprosesser. Verdivurderinger, økonomisk styring, forhandlinger og effektivisering. Tilrettelegger for børsnoteringer. Går inn i bedrifter og avdelinger og hjelper medarbeidere til å arbeide smartere og riktigere
Blue Horizon AS

Blue Horizon leverer IT-rettede konsulenttjenester innenfor prosjektledelse, strategiutvikling, forretningsprosesser/-utvikling og arkitektur
ADORevisjon

Revisjon og rådgivningstjenester til små og mellomstore bedrifter. Økonomiske analyser, businesscase og verdivurderinger
@Heidenstrøm

Bjørn Heidenstrøm er digital coach, prestasjonsutvikler og eventyrer. Han holder foredrag om kommunikasjon, motivasjon og prestasjoner. Bjørn har gjennomført verdens lengste stående padletur, 3370 km.

www.bjornheidenstrom.com