Ressurser

Nettverket er bredt sammensatt av erfarne rådgivere, som sammen løser de aller fleste utfordringer innen vekst for mennesker og virksomheter.

Raad Gruppen AS

Raad Gruppen er et norsk konsulentselskap med seniorkonsulenter som har lang og bred praktisk erfaring fra alle virksomhetens livsfaser.
Våre tjenester bidrar til å utvikle effektive organisasjoner med utgangspunkt virksomhetens kunder, medarbeidere og ledere.Prioriterte områder er: Rekruttering og utvelgelse, salgs- og selgerutvikling og kunderelasjonsutvikling

www.raad.no
CoachTeam as – House of Leadership!

Bistår, støtter og utfordrer organisasjoner og mennesker til å dyktiggjøre seg selv, slik at de skaper vekst og utvikling, bedrer resultater og realiserer det beste i seg selv. Tilbyr utdanning og rådgivning innen ledelse-, medarbeider-, team- og organisasjonsutvikling, endringsarbeid og bedriftskultur.

www.coachteam.no
Kvale Advokatfirma AS

Kvale er et velrennomert og høyt rangert forretningsjuridisk advokatfirma som bistår nasjonalt og internasjonalt næringsliv. Firmaet har opplevd 25 år med stabil vekst og har i dag mer enn 80 medarbeidere, hvorav 60 er advokater.

Kvale.no
IPSOS MMI

Ipsos er et globalt researchkonsern med kontorer i 84 land. I Norge er vi over 90 faste medarbeider. Vi støtter våre kunder med innsikt for å utvikle forretningsstrategier og ta de rette avgjørelsene. Vi er spesialister på undersøkelser innen markedsføring og merkeposisjonering, reklame, media, kundetilfredshet, lojalitet, sosiale og samfunnsvitenskapelige studier, samt generelle meningsmålinger og spørreundersøkelser.

www.ipsos.no
BMC AS Brustad Marketing AS

Forretningsutvikling, prosjektstyring og marketing. Vår hovedstyrke ligger i gjennomføringen av hele prosessen - fra idé og forretningsutvikling, til implementering, gjennomføring og oppfølging, som gir resultater.

BMCAS.no
NameDesign

Navn- og konseptutvikling som en spesialitet. Prosesser innen merkevareledelse: Strategi, innsikt, identitet, opplevelse. Merkeplattform, navn og arkitektur

Namedesign.org
Blue Horizon AS

Blue Horizon leverer IT-rettede konsulenttjenester innenfor prosjektledelse, strategiutvikling, forretningsprosesser/-utvikling og arkitektur
Zeppelin AS

Zeppelin er et konsulentbyrå som bringer forretningsforståelse inn i en digital verden.
Med dyp forretningsforståelse, markedsinnsikt og digital kompetanse utvikler vi digitale løsninger som hjelper våre oppdragsgivere med å vinne flere kunder, øke lønnsomheten og bygge lojalitet. Zeppelin leverer nettsider, apper, CRM-løsninger og innovative forretningskonsepter. Vi har et solid team av forretningskonsulenter, webmarkedsførere og utviklere samlet under samme tak

www.zeppelin.no
Flow Design

Flow er en tilstand der du fullt fokusert på en oppgave glemmer deg selv og egne begrensninger. Flow åpner opp for nytenking og gode ideer.

FlowDesign spesialiserer seg på idebasert visuell kommunikasjon: Grafisk design, visuell profil og bokdesign .

FlowDesign brenner også for Feng Shui på arbeidsplassen, positiv energiflyt, økt motivasjon og yteevne - og tilbyr inspirerende workshops og rådgivning.
Human Performance Development AS

Driver prosesser for prestasjonsutvikling av organisasjoner, team og/eller individer. Dette omfatter hele verdikjeden av personprosesser (organisasjonsanalyser, rekrutteringer, nedbemanninger, omstillinger, trenings- og utviklingsprosesser). Fokus er på gjennomføring av forretningsorienterte, fremtidsfokuserte, enkle og effektfulle modeller og prosesser
ADORevisjon

Revisjon og rådgivningstjenester til små og mellomstore bedrifter. Økonomiske analyser, businesscase og verdivurderinger
BIC AS

Leder og bistår i industrielle og organisatoriske omstruktureringer og endringsprosesser. Verdivurderinger, økonomisk styring, forhandlinger og effektivisering. Tilrettelegger for børsnoteringer. Går inn i bedrifter og avdelinger og hjelper medarbeidere til å arbeide smartere og riktigere
@Heidenstrøm

Bjørn Heidenstrøm er digital coach, prestasjonsutvikler og eventyrer. Han holder foredrag om kommunikasjon, motivasjon og prestasjoner. Bjørn har gjennomført verdens lengste stående padletur, 3370 km.

www.bjornheidenstrom.com
Brand-Aid.as

Brand-Aid.as er spesialister på langsiktige, unike kommunikasjonskonsepter. Ambisjonen er å sørge for at all kommunikasjon er tuftet på samme verdier og plattform. Vi hjelper også de som allerede har et kommunikasjonskonsept, som ikke fungerer helt som det skal.
Vi jobber med reklame&design og alle aspekter innen merkevareledelse, og har høstet mange reklame-priser nasjonalt og internasjonalt på dette.
Brand-Aid as er også et nettverk fra Handelshøyskolen i Bergen(NHH), hvor vi er en gruppe fra forskjellige bransjer som har tatt en master i Brand Management, som trekker på hverandres kompetanse i merkevarespørsmål.
.

www.brand-aid.no