Om oss

Freedom Consulting AS

Freedom Consulting er et nettverk med erfarne konsulenter, etablert i Oslo i 2002.

Vi hjelper virksomheter med å bedre sine resultater ved å utvikle 
gjennomførbare strategier, realisere nye forretningsmuligheter og tilrettelegge for systematisk trening og prestasjonsforbedring. 
Vi har fokus på gode opplevelser i prosessene og er opptatt av å skape læring. 
I tillegg til å lede utviklingsprosjekter arbeider vi med 
”management for hire” og som rådgiver/samtalepartner for ledelsen.

“Freedom” beskriver en tilstand som er en forutsetning for gode prestasjoner. Tryggheten til å tørre å gå utenfor komfortsonen og ikke bli lammet av uhensiktsmessige rammer og bekymringer for å gjøre feil.

Vi tilbyr rådgivning og prosjektledelse på tre områder:   Strategi og forretningsutviklingPosisjonering og merkevarebygging og Prestasjonsutvikling og måling

Sjekk våre ressurser og erfaringsområder

 

Daglig leder Einar Undseth

Einar

Nettverket drives av Einar Undseth. Einar jobber som strategisk rådgiver, prestasjonsutvikler og prosjektleder og har mer enn 30 års erfaring som konsulent og leder i Skandinavia.

Hovedfokus har vært menneskeintensive virksomheter, der ledelse, salg, service og kompetanseutvikling /-deling er avgjørende for å lykkes. Og, der mennesker er en viktig del av merkevaren og verdiskapningen.

Einar er en strategiutvikler som er opptatt av mennesker og coach med forretningsfokus – som har spesiell fokus på: 

  • Strategi og forretningsutvikling for  salg-, service- og kompetansetunge foretak
  • Lederutvikling, team, salg og kommunikasjonstrening.
  • Merkevarebygging 
og posisjonering
  • Kommunikasjon i digitale medier
  • Prestasjonsutvikling gjennom fokus på feedbackdrevet adferdsendring

Formell bakgrunn

Master of Business and Marketing fra Handelsakademiet i Oslo (BI)
Solstrandkandidat (AFF Lederprogram) 1996-97
Sertifisert for gjennomføring og bruk av Thomas Person Profil Analyse  DISC.
Utdannet coach basert på GROW modellen
Kommunikolog (metasertifisert innen kommunikasjon).

Last ned CV her

”Plans are nothing. Planning is everything”
–  Dwight D.Eisenhower

 

Vår filosofi

Varige konkurransefortrinn skapes av tydelige og forankrede strategier, systematisk trening og kreativitet.Næringslivet følger naturen: Det eksisterer ingen status quo: enten vokser vi eller vi “visner”.

 

Logo Freedom blåTydelige mål og strategier. Suksessfulle strategier utvikles med utgangspunkt i kundebehov og bygges på virksomhetens styrker. Prosessen forankres i virksomhetens indre liv med tilførsel av ekstern kompetanse når det er hensiktsmessig. 
Strategiene kjennetegnes av at de bygges på fakta og er gjennomførbare. En god målprosess er avgjørende for å skape entusiasme og energi.

Systematisk fokus og trening. Bedre prestasjoner krever systematisk trening, i tillegg til kompetanse og entusiasme. I praksis handler dette mye om å sette fokus på de mest betydningsfulle utviklingsområdene. Idretten er her mer tydelig enn næringslivet. Å bedre prestasjoner betyr å endre adferd. For å oppnå dette må vi ha en bevissthet rundt våre holdninger og ”valgte sannheter” og intensjoner/motivasjon. Det vi tenker på har en tendens til å gjenta seg. Fokus på hvordan vi vil ha det er derfor avgjørende for å skape de rette tilstandene.

Kreativitet
 og nytenking. Kreativitet er nødvendig for fremgang, og systematisk “ut av boksen tenking” kan læres i alle grupper og miljøer. Det handler om fokus. Valg av gode møteplasser frigjør energi og skaper resultater. Fleksibilitet i alle ledd er avgjørende for å kunne ”møte” kundene på deres egen arena i dagens utfordrende markeder

 

Arbeidsform

prosjektevaluering kopiVi er opptatt av å skape entusiasme og resultater 
gjennom læring i alle prosjekter

 

Involverende. Workshopbasert med nøkkelpersoner for å sikre kompetanse og eierskap

Lærerik. Bruk av utprøvde metodeverktøy og løpende evaluering av prosess og resultat

Faktabasert. Forslag og beslutninger bygger på inngående analyser

Involverende. Bruk av alternative metoder og møteplasser for å skape gode tilstander