Metodikk og verktøy

pileple

Freedom Consulting lager og gjennomfører skreddersydde utviklingsprogram basert på velprøvde og godt etablerte modeller og verktøy.

 

FREEDOM ROI audit™ – Avdekker raskt forbedringsmuligheter          

Systematisk gjennomgang av virksomhetens forretningsstrategi, markedsstrategi/posisjonering, samarbeidspartener, prestasjonskultur og lagoppstillingen – med forslag til forbedringer. 
Strategirevisjon og evaluering av implementeringsprosessen. 
Gapanalyse mot ”beste praksis”, i tett dialog med virkomheten

 

FREEDOM Strategy™ – Strategier som fungerer

 • Prosess for å utvikle og forankre tydelige ambisjoner (mål og visjoner), sette fremgangsmål (KPI er) identifisere strategiske muligheter, gjøre strategiske valg og konkretisere strategiske handlingsplaner .
 • I dette ligger også spissing av forretningsideer/forretningskonsepter, vurderinger knyttet til allianser og oppkjøp og organisering for vekst. Med et blikk inn i fremtiden gjennom scenario- bygging og en kontinuerlig strategisk avsjekk mot endringer i omgivelsene.
 • Den strategiske tenkingen bygger på prinsippene Beyond Budgeting – den måling av fremgang og fleksibilitet er sentralt.

 

FREEDOM Brands™ – Merkevarer for mennesker

 • Prosess og nøkler – som med utgangspunkt i selskapets overordnede mål og strategier samt markedssituasjonen – utvikler merkevarestrategier og strategiske tiltak for å utvikle sterke merkevarer
 • Utgangspunktet er en analyse (forståelse) av målgruppene, deres behov/preferanser, merkets status (posisjon) i dag og konkurrentenes posisjoner. 
Resultatet er: Presisering av målgrupper og tydeliggjort ønsket posisjon. Merkets egenskaper, 
fordeler, verdier, personlighet og merkets kjerne. 
Merkevarearkitekturen og strategiske tiltak og føringer for alle kontaktflater.

 

FREEDOM Sales™ – Fra kunnskap om salg til salgsresultater                                

 • Verktøy og trening i å forbedre salgsprestasjoner (utvikle prestasjonskulturer). 
Fokus på ferdighet knyttet til strukturell salgskompetanse (salgsmetodikk) og relasjonskompetanse.
 • Verktøy for mental trening (selvledelse) for å bygge en vinnertilstand. 
Utvikle skreddersydde salgsmodeller og oppfølgingsprogrammer – 
med måling av selgernes prestasjoner. 
Bruk av verktøy fra Thomas Person Profil Analyse, GROW coaching og Kommunikologi og GAP Vision prestasjonsmåling-

 

FREEDOM Coach™ –  Coaching for bedre prestasjoner

 • Prosess for å hjelpe mennesker til å formulere  sine mål og nå dem
 • Fokus på intensjoner/hvordan vi ønsker å ha det  – målbildet, identifisere utviklingsområder og trene for å oppnå rett tilstand.
 • Oppnå, endre på og/eller ta bort (fjerne).
 • Rammene for utvikling er trygge, forankret i egne styrker og ressurser.
 • Benytter nøkler fra Kommunikologi og det anerkjente coaching-verktøyet GROW, i tillegg til Thomas Person Profil Analyse (DISC).
 • Brukes i ledergrupper, salgsteam, kundesenter – både individuelt og kollektivt. Fokus på rammer som tilrettelegger for prestasjonskultur og prestasjonstilstand
 • Med utgangspunkt i hva gruppen/personen ønsker å
 • Oppnå, endre på og/eller ta bort (fjerne)

 

FREEDOM Equity™ –  Utvikler selskapers verdi

 • Vurdering av virksomheters verdi ved markedets attraktivitet og virksomhetens konkurransestyrke.
 • Innspill til strategiske grep for verdiøkning av virksomheten i en 3-5 års periode
 • Gjennomføre Due dill prosesser med kartlegging av relasjoner og styrke i salg/markedsstrategi og ledelse.
 • Management Due Dill og Kommersiell DD. Inkludert kompetanse og kultur vurdering (Kompetanse Due Dill).
 • Bistå som midlertidige ledere og/ eller bistå i styrearbeide eller styringsgrupper – i utviklingsfasen.

 

FREEDOM Insight™ Measurement – Måling for utvikling

 • Det som blir målt blir gjort. Mål derfor de rette tingene.
 • Tilrettelegge for-  og etablere feedbackprogrammer.
 • Trene ledere og medarbeidere i å gi og ta imot sortert feedback
 • Planlegge og gjennomføre gruppesamtaler og dybdeintervjuer med kunder og …
 • Få direkte feedback på adferd fra kunder og samarbeidspartnere via GAP Vision. Med knytning mot beste praksis.
 • Humankapitalindexen

 

FREEDOM Creative™ – Nye rammer – nye ideer

 • Arrangerer kreative møteplasser for idegenerering og kreativ problemløsning.
 • Strukturerte prosesser for vurdering og valg av ideer, konsepter og løsninger.

 

 ”En ide kan neppe kalles ny hvis den ikke provoserer"
- Oscar Wilde