Forside

Strategi og forretningsutvikling

strategi

Freedom Consulting AS er et konsulentselskap innen strategi- og prestasjonsutvikling som skaper resultater gjennom innsikt, systemer, entusiasme og kreativitet.

Våre strategiprosesser understøtter den digitale utviklingen og vår tilnærming til salg og markedsføring bygger på prinsippene for inbound marketing – marketing automation. Vi driver praktisk leder og kulturutvikling basert på systematisk feedback fra kunder, gjester og medarbeider.

Vi bistår i utvikling av forretningsstrategier som er realiserbare og gir resultater, og jobber etter en enkel og effektiv fremgangsmåte

Les mer om strategi og forretningsutvikling her

 

Prestasjonsutvikling og måling

skier

Grunnlaget for prestasjonsutvkling og mestring er atferdsendring. Våre programmer handler om å hjelpe virksomheter til å øke sine resultater gjennom bedre kollektive prestasjoner (kulturer) og mennesker til å endre sin adferd for å bedre sin mestringsfølelse.

Les mer om prestasjonsutvikling og måling her

 

Posisjonering og merkevarebygging

En i mengden

Vi jobber alltid med utgangspunkt i kundene, og sentrale spørsmål er: Hvordan vinne-, utvikle-, beholde- og behandle våre kunder effektivt slik at de får den rette opplevelsen – i vår digitale og fysiske verden.  Da vi tørre å være noe som er tydelig, slik at vi står frem i mengden.

Les mer om posisjonering om merkevarebygging her

 

 

Vårt team

resurrer

Nettverket er bredt sammensatt av erfarne rådgivere, som sammen løser de aller fleste utfordringer innen vekst for mennesker og virksomheter.

Les mer om våre partnere her